Høsten 2015, kom daglig leder i Ocean Harvest til meg med en interessant oppgave – å lage en grafisk profil som kunne forene den norske investordelen av selskapet – Ocean Harvest – med det argentiske datterselskapet Estremar, som hovedsakelig består av en fisketråler sør i Argentina og dens mannskap. Dette har vært en enormt spennende oppgave der jeg har hatt ansvar for hele den visuelle profilen – logo, farger, visjon, foto og utvikling av nye nettsider. Klikk på bildet for å besøke nettsiden.

Jeg har også utviklet en branding guide for Ocean Harvest og Estremar som legger føringer for all visuell og verbal kommunikasjon.